Menu Close

Is de rug open?

Is de rug open?

Algemene kantoortijden van de RUG: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 17.00 uur. Op zaterdag en zondag is de RUG gesloten.

Wat is een facultaire minor?

Een aantal faculteiten biedt minorpakketten aan die alleen toegankelijk zijn voor studenten van de eigen faculteiten. Via deze ‘facultaire’ minorpakketten kun je je verdiepen in een onderwerp uit jouw faculteit en soms kun je via de minor overstappen naar een andere master binnen de faculteit.

Hoe laat sluit de UB?

De reguliere openingstijden van de Universiteitsbibliotheek in het Utrecht Science Park en in de binnenstad zijn: ma t/m vrij: 08.00 – 22.30 uur.

Is Bevrijdingsdag een vrije dag universiteit?

Wetenschappelijk onderwijs (hoofdstuk 4 cao Universiteiten) Ook 5 mei wordt als feestdag aangemerkt. Deze dagen vallen niet onder het vakantieverlof.

Welke minor mag ik doen?

In het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van jouw opleiding lees je welke minoren je niet kunt volgen vanwege overlap. Als je maar een deel van een minor wilt volgen, heb je toestemming van de Examencommissie nodig. Voor sommige minoren gelden aanvullende eisen, zoals een specifieke opleiding of selectieprocedure.

Wat als je je minor niet haalt?

Als je één of meerdere vakken niet hebt behaald van je minor en je wilt wel de aantekening van de minor op je diplomasupplement (alleen bij FSW minoren en VU universiteitsminoren!), dan kun je er voor kiezen om de vakken het jaar erop te herkansen. Je krijgt dan niet de aantekening ‘minor’ op je diplomasupplement.

Wat houd natuurwetenschappen in?

natuurwetenschap – Categorie van wetenschappen die zich bezighoudt met wezens, voorwerpen, energie en processen die in de natuur waarneembaar zijn, en met objectief meetbare verschijnselen.

Wat is de richting natuurwetenschappen?

De studierichting Natuurwetenschappen bevat in de eerste plaats een uitgebreid pakket wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Hierin bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert ook het wetenschappelijke denkproces aan.

Wat moet je doen bij een meeloopdag?

Tijdens een individuele meeloopdag ga je een-op-een mee met een student. Er is geen speciaal programma. Je wordt ‘gekoppeld’ aan een student en samen met hem of haar volg je een gewone dag op de universiteit of hogeschool. ‘s avonds ga je misschien nog samen eten of stappen.

Posted in Life