Menu Close

Is studielening aftrekbaar?

Is studielening aftrekbaar?

De schulden die u volgens de Wet studiefinanciering maakt, de studieschulden en het levenlanglerenkrediet, zijn aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting. De besparing op de belasting in box 3 kan 1,6% bedragen (2019, 2020 en 2021), terwijl de rente die u betaalt op de studieschuld nul of vrijwel nihil is.

Hoeveel krijg je voor studiefinanciering?

De basisbeurs voor thuiswonende mbo-studenten is begin studiejaar 2021/2022 €87,37 per maand. Voor uitwonende mbo-studenten is het €285,15 per maand. Met aanvullende beurs en maximale lening erbij komt de maandelijkse studiefinanciering op €636,94 (thuiswonend) of €857,78 (uitwonend).

Wat is het verschil tussen een hbo-master en een universitaire master?

Het belangrijkste verschil tussen een hbo-master en wo-master is het soort onderzoek dat je uitvoert. Een hbo-master richt zich op de beroepspraktijk, dus je gaat altijd aan de slag met een praktijkvraag. Bij een master aan de universiteit richt je je op wetenschappelijk en theoretisch onderzoek.

Is DUO schuld aftrekbaar?

Je studieschuld is aftrekbaar van de belasting als je in 2020 een eigen vermogen hebt van meer dan 30.846 euro is (of 61.692 euro als je een fiscaal partner hebt). Je studieschuld moet dan wel minstens 3.100 euro zijn (of 6.200 euro met fiscaal partner). Je geeft je studieschuld aan in box 3.

Is DUO Belastingdienst?

Belastingdienst geeft inkomen door DUO vraagt het inkomen van uw ouders automatisch op bij de Belastingdienst. Uw ouders krijgen daarna een bericht van DUO over hun inkomen.

Posted in General