Menu Close

Kako se umanjuje penzija za prevremenu starosnu penziju?

Kako se umanjuje penzija za prevremenu starosnu penziju?

U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini a ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju može maksimalno da iznosi 20,4 odsto.

Šta je granica za odlazak u starosnu penziju?

Od 1. januara sledeće godine granica za odlazak u starosnu penziju kod žena se pomera za dva meseca, tako da će žene u 2021. godini u starosnu penziju moći da idu sa 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja

Šta je potrebno za ostvarivanje prava na prevremenu penziju?

Od 1. januara se menjaju i uslovi za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, pa će muškarcima biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i 58 godina i četiri meseca života.

Uslov za odlazak u redovnu penziju?

Uslov za odlazak u redovnu penziju je 45 godina staža ili najmanje 15 godina staža i starosni uslov prema tabeli: u 2014. 60 god. u 2015.

Posted in Interesting