Menu Close

Koji su programi za rastersku grafiku?

Koji su programi za rastersku grafiku?

Najpoznati programi za rad sa rasterskom grafikom su: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, MS Paint, Corel Photopaint. Poslednja izmena: Wednesday, 5.

Kakva je grafika koja se zove rasterska grafika?

Rasterska ( bitmap) grafika je slika koja je predstavljena mrežom piksela (tačkica) na nekom grafičkom izlaznom uređaju (monitoru, papiru…). Pikseli su raspoređeni u matrici koju nazivamo raster, zbog čega se i pikseli nazivaju rasterske tačkice.

Šta je problem sa rasterskom grafikom?

Mane rasterske grafike: pri promeni rezolucije gubi se na kvalitetu slike, delovi slike se ne mogu lako premeštati s jednog mesta na drugo bez narušavanja ostatka slike. Najpoznati programi za rad sa rasterskom grafikom su: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, MS Paint, Corel Photopaint.

Posted in Life